Belediyelerin Meclis Üyeliklerinin Oluşumu (Büyükşehir) ile İlgili Örnek Bir Tablo Yapılabilir mi?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Belediyelerin Meclis Üyeliklerinin Oluşumu (Büyükşehir) ile İlgili Örnek Bir Tablo Yapılabilir mi?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” 10-) Belediyelerin Meclis Üyeliklerinin Oluşumu (Büyükşehir) ile İlgili Örnek Bir Tablo Yapılabilir mi? \n \n \n \n Nüfus \n Belediye Meclisi Üye Sayısı \n Büyükşehir Belediye Meclisine Katılacak \n\nÜye Sayısı \n Doğal Üye\n\n(İlçe Belediye Bşk.) \n Toplam Katılacak Üye Sayısı \n Kontenjan Üye […]


Read more

Norm Kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı Bulunan Belediyelerde, Meclis Üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Olabilirler mi? Bunların Sayısı En Fazla Kaç Olabilir? Bunlara Maaş Ödenebilir mi?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Norm Kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı Bulunan Belediyelerde, Meclis Üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Olabilirler mi? Bunların Sayısı En Fazla Kaç Olabilir? Bunlara Maaş Ödenebilir mi?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde […]


Read more

Meclis Üyeliği Seçim Sonuçlarına Yönelik Örnekler Verilebilir mi?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Meclis Üyeliği Seçim Sonuçlarına Yönelik Örnekler Verilebilir mi?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”+MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMİ/ÖRNEK I:\n Nüfusu 260 bin olan bir ilçe belediyesi- \nBu belediyenin meclis üye sayısı 37 olup, büyükşehir belediyesinde 8 üye ile temsil edilecektir. Bu üyelerden biri belediye başkanı, diğerleri ise ilçe belediye meclisinden gidecek olan üyedir.\n\nBu belediyenin meclis listesinde, üç kontenjan adayı yer alacaktır.\n\nSeçim sonucunda yapılan hesaplamalarda;\n\nA […]


Read more

Kontenjan Adaylığı Nedir? Belediye Başkanı İçin Önemi Nasıldır?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Kontenjan Adaylığı Nedir? Belediye Başkanı İçin Önemi Nasıldır?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır:\n\nBelediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:\n\nHer seçim çevresinde seçilecek üye sayısı, İLÇE NÜFUSUNUN SON SAYIMDAKİ DURUMU göz önünde bulundurularak belirlenir.\n\nNüfusu;\n\n+10 bine kadar olan beldelerde 9’dan,\n\n+1 milyondan fazla olan beldelerde 55’e kadar değişen rakamlarla belediye meclis üyesi sayısı saptanır.\n\nAyrıca siyasi partiler […]


Read more

Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği Nasıl Kazanılır?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği Nasıl Kazanılır?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”a-) Büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının HER İLÇE İÇİN BEŞTE BİRİ alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.\n\nb-) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır.\n\nİlçe belediye başkanları, büyükşehir belediye meclislerinin doğal üyeleridir.\n\nKontenjan […]


Read more

Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliklerinde Adaylık Sistemi Nasıldır?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliklerinde Adaylık Sistemi Nasıldır?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Anayasa ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir.\n\nMahalli İdareler seçimlerinde aday tespiti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesindeki hükümlere göre yapılır:\n\n+BELEDİYE BAŞKANI […]


Read more

Belediye Başkanı Adayı Olabilmek İçin İstifa Etmesi Gerekmeyenler Kimlerdir?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Belediye Başkanı Adayı Olabilmek İçin İstifa Etmesi Gerekmeyenler Kimlerdir?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n \t Milletvekilleri \n \t Belediye başkanları \n \t İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri \n \t Muhtarlar \n \nNot: Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine […]


Read more

Kimler Belediye Başkan Aday Adayı ve Meclis Üyesi Adayı Olabilir?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Kimler Belediye Başkan Aday Adayı ve Meclis Üyesi Adayı Olabilir?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.\n\nBu durumda;\n \n \t İlkokul mezunu olmayanlar, \n \t Kısıtlılar, \n \t Askerlikle ilişiği olanlar, \n \t Kamu hizmetinden yasaklılar, \n \t Taksirli […]


Read more

Belediyenin Hangi Organları Seçimle Oluşur? Özlük Hakları Kabaca Nasıldır?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Belediyenin Hangi Organları Seçimle Oluşur? Özlük Hakları Kabaca Nasıldır?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n \t Meclis (Üyelere belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. \n \t Başkan (Nüfusa göre belirlenmiş bir aylık brüt ödenek) \n \t Encümenin seçimle gelen siyasi üyeleri (Haftada bir ayda dört kez […]


Read more

Belediyenin Organları Hangileridir? Organların Nitelikleri Nelerdir?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Belediyenin Organları Hangileridir? Organların Nitelikleri Nelerdir?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n \t Meclis (Karar) \n \t Encümen (Karar ve Uygulama) \n \t Başkan (Belediye Tüzel Kişiliğinin Başı) \n “}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}


Read more