Kontenjan Adaylığı Nedir? Belediye Başkanı İçin Önemi Nasıldır?

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”http://baskanligagidenyol.com/wp-content/uploads/2018/10/1_elZ9bAmWOe1OyiLTA9ybfA__-1024×243.jpg|379|1600|359″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Kontenjan Adaylığı Nedir? Belediye Başkanı İçin Önemi Nasıldır?”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır:\n\nBelediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:\n\nHer seçim çevresinde seçilecek üye sayısı, İLÇE NÜFUSUNUN SON SAYIMDAKİ DURUMU göz önünde bulundurularak belirlenir.\n\nNüfusu;\n\n+10 bine kadar olan beldelerde 9’dan,\n\n+1 milyondan fazla olan beldelerde 55’e kadar değişen rakamlarla belediye meclis üyesi sayısı saptanır.\n\nAyrıca siyasi partiler belediye seçimlerinde kontenjan adayı da göstermektedir.\n\nKontenjan adayı sayısı da;\n\n+Belediye meclis üyesi sayısı 9 ve 11 olan ilçelerde 1,\n\n+55 olan beldelerde 6,\n\nolmak üzere büyüklüğe orantılı olarak değişmektedir.\n\nKontenjan adayları, aday sıralamasına dâhil edilmeyerek ayrıca kontenjan adayı olarak yazılırlar. Seçim çevresinde geçerli oyların en çoğunu alan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclis üyeliğini kazanmış olur.\n\nSiyasi partiler, belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan beldelerde altı adet KONTENJAN ADAYI gösterirler.\n\nKontenjan adayı, adayların sıralamasına dâhil edilmeyerek aday listelerinde kontenjan adayı olarak ayrıca yazılır. Siyasi partiler kontenjan adaylarını merkez yoklaması ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim organları bu yetkisini il veya ilçe yönetim kurullarına devredebilirler. Siyasi Partiler kontenjan adaylarını bu Kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek suretiyle ilçe seçim kurullarına bildirirler. Kontenjan adayları bu Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fıkrasındaki aday listelerinde de yedek adaylardan sonra ayrıca yazılır.”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url